Βασικοί δείκτες με βάση τον καρδιακό ρυθμό και νέοι με βάση το ΗΚΓ του αυτόνομου νευρικού συστήματος στην αθλητική ιατρική διάγνωση.

Αθλιατρική Λογικός Τα τελευταία χρόνια, οι βιοδείκτες του αυτόνομου νευρικού συστήματος (ANS) έχουν όλο και περισσότερο επικεντρωθεί στην αθλητική ιατρική,

Περισσότερα