Πανομογενειακό Ιατρικό Συνέδριο σχεδιάζουν ΓΓΑΕ και Περιφέρεια Αττικής

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και η Περιφέρεια Αττικής συντονίζουν τις δράσεις τους για τον Απόδημο Ελληνισμό.
Η διεύρυνση της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας  Απόδημου Ελληνισμού και της Περιφέρειας Αττικής, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού Χρυσουλάκη.
Παρόντες ήταν συνεργάτες και των δύο πλευρών. Η συνάντηση είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα συνεργασίας σε τομείς όπως, τα Προγράμματα Φιλοξενίας Ελληνοπαίδων της ομογένειας για το καλοκαίρι  2021 στην Ελλάδα, τη διοργάνωση Πανομογενειακού Ιατρικού Συνεδρίου τον Ιούλιο του 2021 με τη συνεργασία Ομογενειακών Ιατρικών Συλλόγων και του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων γιατρών και ο εορτασμόςτων 200 ετών από το 1821, τόσο στην ομογένεια όσο και στην περιφέρεια Αττικής με επίκεντρο την έλευση των ομογενών το καλοκαίρι του 2021.
Η συνεργασία σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς.