Fitch: Διατηρεί την ελληνική οικονομία στο ΒΒ – Βλέπει ύφεση 7,9% του ΑΕΠ.

Ο οίκος Fitch αναμένει η ελληνική οικονομία να συρρικνωθεί κατά 7,9% το 2020. Ο ρυθμός της ανάκαμψης είναι πολύ αβέβαιος και υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για τις προβλέψεις, ειδικά σε περίπτωση νέου κύματος κορονοϊού.

Ο οίκος αναμένει η ελληνική οικονομία να συρρικνωθεί κατά 7,9% σε πραγματικούς όρους το 2020, για να ανακάμψει το 2021 (κατά 5,1%), αν και ο ρυθμός της ανάκαμψης είναι πολύ αβέβαιος και υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για τις προβλέψεις, ειδικά σε περίπτωση νέου κύματος κορονοϊού.

Η Fitch εκτιμά ότι ο συνδυασμός μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της πανδημίας, των αυτόματων σταθεροποιητών και της χαμηλότερης οικονομικής δραστηριότητας θα έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του δημοσιονομικού ισοζυγίου από πλεόνασμα 1,9% του ΑΕΠ το 2019 σε έλλειμμα 7,8% του ΑΕΠ φέτος.

Εκτιμά ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που αυξάνουν το έλλειμμα φέτος αντιπροσωπεύουν άμεσα περίπου το 6% του ΑΕΠ.

Ο οίκος αναμένει το έλλειμμα να μειωθεί το 2021 και το 2022, σε 5,1% και 3,4%, αντίστοιχα, αν και ο ρυθμός μείωσης του ελλείμματος είναι πολύ αβέβαιος.

Επιπλέον, η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να αποφασίσει υπέρ των συνταξιούχων που άσκησαν έφεση κατά των περικοπών των συντάξεων μετά το 2012, θα επηρεάσει τα μελλοντικά αποτελέσματα των δημόσιων οικονομικών με αντίκτυπο 0,5% στο έλλειμμα.

Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ, σχολιάζεται, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου ανάκαμψης που συμφωνήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής, ενδέχεται να περιορίσουν την αναμενόμενη επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών, να χρηματοδοτήσουν ορισμένα από τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης και να συμβάλουν θετικά στη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη.

Η αύξηση του δανεισμού φέτος, θα οδηγήσει σε αντιστροφή της μείωσης του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ που παρατηρήθηκε πέρυσι.

Η Fitch αναμένει ο δείκτης χρέους να αυξηθεί από 176,6% στα τέλη του 2019 σε 197% φέτος, πριν μειωθεί τα επόμενα δύο χρόνια, σε 185,0% το 2022.

Αν και το απόθεμα δημόσιου χρέους της Ελλάδας είναι και θα παραμείνει πολύ υψηλό για μια παρατεταμένη περίοδο, υπάρχουν ελαφρυντικοί παράγοντες που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, υπογραμμίζει ο οίκος.

Η Fitch προβλέπει ότι δείκτης χρέους ως προς το ΑΕΠ θα αρχίσει να μειώνεται και πάλι το 2021.

Το απόθεμα ρευστού της Ελλάδας είναι σημαντικό (περίπου το 20% του προβλεπόμενου ΑΕΠ) και θα μπορούσε να αντιμετωπίσει απροσδόκητες αυξήσεις στις δαπάνες.

Βιώσιμο το χρέος

Ο οίκος αξιολόγησης αναφερόμενος στο χρέος, τόνισε ότι το κόστος εξυπηρέτησης είναι χαμηλό και η μέση ωρίμανση του στα 20,3 έτη. Με άλλα λόγια η Ελλάδα έχει από τις μεγαλύτερες διάρκειες αποπληρωμής χρέους από όλα τα κρατικά ομόλογα που αξιολογεί η Fitch, μειώνοντας τον κίνδυνο από την αύξηση των επιτοκίων.

Επιπλέον, το σημαντικότερο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει συμπεριλάβει ομόλογα ελληνικού δημοσίου στο πρόγραμμα πανδημίας έκτακτης ανάγκης (PEPP), σε αντίθεση με τα περισσότερα προηγούμενα σχέδια αγοράς περιουσιακών στοιχείων και αφορά το 16% του ΑΕΠ σε αγορές ομολόγων της Ελλάδας, σύμφωνα με τη Fitch.

Ο τραπεζικός τομέας παραμένει αδύναμος και η πρόσφατη θετική πρόοδος στις μετρήσεις ποιότητας περιουσιακών στοιχείων είναι πιθανό να σταματήσει ως συνέπεια της πανδημίας, κατά την άποψη της Fitch.

Τα κόκκινα δάνεια

Το απόθεμα των NPLs μειώθηκε τα τελευταία τρίμηνα αλλά ο δείκτης NPLs παραμένει πολύ υψηλός στο 37,4%, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, και παραμένει μια βασική αδυναμία στον ελληνικό τραπεζικό τομέα.

Οι συστημικές ελληνικές τράπεζες έχουν εφαρμόσει ή έχουν προγραμματίσει τιτλοποιήσεις που θα μειώσουν το απόθεμα των NPLs.

Ωστόσο, κατά την άποψη του οίκου, η οικονομική επίπτωση από την πανδημία είναι πιθανό να καθυστερήσει τις περισσότερες από αυτές τις προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις και θα οδηγήσει σε αύξηση των νέων NPLs.

«Η καθιέρωση του μορατόριουμ για τις πληρωμές χρέους από τις ελληνικές τράπεζες και η παροχή εγγυήσεων κρατικού δανείου περίπου 2 δισ. ευρώ σε μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες θα μετριάσει τις πιέσεις στην αναφερόμενη ποιότητα του ενεργητικού στο εγγύς μέλλον.

Ωστόσο αναμένει την αύξηση των κόκκινων δανείων για το 2020 αφού η κρίση που έφερε η πανδημία εκτιμάται ότι θα παγώσει τις τιτλοποιήσεις και γενικότερα την προσπάθεια εκκαθάρισης δανείων που έχουν ξεκινήσει οι ελληνικές τράπεζες.

πηγή