Οι άνθρωποι ζητούν δράση κατά της κλιματικής αλλαγής.

πηγή:  Reuters