«Μπαζούκας» από την ΕΚΤ: Αυξάνει κατά 600 δισ. τις αγορές ομολόγων

Στα 1,35 τρισ. ευρώ αυξάνεται το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων για την περίοδο της πανδημίας, αντιδρούν θετικά οι αγορές.

Όσα περίμεναν οι αγορές και…. με το παραπάνω αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δώσει για τη στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και ιδιαίτερα των οικονομιών της περιφέρειας, καθώς ανακοινώθηκε αύξηση κατά 600 δισ. ευρώ στα «πυρομαχικά» του ειδικού προγράμματος για αγορές ομολόγων την περίοδο της πανδημίας (PEPP), ενώ παρατείνεται η διάρκειά του τουλάχιστον ως το τέλος Ιουνίου 2021.

Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι η ΕΚΤ θα αύξανε κατά 500 δισ. ευρώ τουλάχιστον το πρόγραμμα για την πανδημία, καθώς ήδη από τα κεφάλαια των 750 δισ. ευρώ που είχαν δεσμευθεί έχουν εξαντληθεί περίπου 200 δισ. ευρώ και με αυτό το ρυθμό τα κεφάλαια θα εξαντλούνται πριν τον Οκτώβριο, κάτι που θα προκαλούσε πίεση στα ομόλογα των ασθενέστερων οικονομιών.

Τελικά, η διοίκηση της ΕΚΤ αποφάσισε να αυξήσει περισσότερο το ποσό, κατά 600 δισ. ευρώ για να ανέλθει στα 1,35 τρισ. ευρώ και να διασφαλισθεί ότι στο ορατό μέλλον και πάντως μέχρι να ενεργοποιηθούν τα κονδύλια των διαφόρων δημοσιονομικών παρεμβάσεων (Ταμείο Ανάκαμψης κ.α.) θα υπάρχει μια αποτελεσματική «ασπίδα» στην πίεση που δημιουργεί η πανδημία και, ειδικότερα, στη μεγάλη αύξηση των ελλειμμάτων των κρατών της ευρωζώνης.

Εκτός από την αύξηση του προγράμματος για την πανδημία, η ΕΚΤ τονίζει στην ανακοίνωσή της ότι οι αγορές θα γίνονται με ευελιξία, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος εξάντλησης των πόρων που θα διατεθούν, για παράδειγμα, για τα ιταλικά ομόλογα. Επίσης, τα κεφάλαια που θα αντλεί η ΕΚΤ από τις λήξεις ομολόγων του προγράμματος θα επανατοποθετούνται σε τίτλους και η ΕΚΤ διαβεβαιώνει ότι η αποεπένδυση θα γίνει με τρόπο που δεν θα θίξει την άσκηση της νομισματικής πολιτικής.

Οι αγορές τίτλων θα συνεχισθούν με ρυθμό 20 δισ. ευρώ το μήνα από το τακτικό πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, ενώ άλλα 120 δισ. ευρώ θα τοποθετούνται από το ειδικό πρόγραμμα για την πανδημία.

Η ΕΚΤ, όπως αναμενόταν, αποφάσισε να αφήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά της επιτόκια. Το διοικητικό συμβούλιο διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ετοιμότητα για την αναπροσαρμογή όλων των εργαλείων πολιτικής, με τρόπο που θα διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός κινείται προς το στόχο (κοντά στο 2%) με βιώσιμο τρόπο.

Μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ, οι δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων πέρασαν σε θετικό έδαφος, ενώ ενισχύονται τα ομόλογα των περιφερειακών οικονομιών. Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου υποχωρεί στο 1,35% και διευκολύνει το σχεδιασμό της κυβέρνησης για άμεση έξοδο στην αγορά με έκδοση 10ετών ομολόγων.

πηγή