Οι επιστροφές από την Τροία σύμφωνα με την αρχαία ελληνική επική παράδοση.

Οι επιστροφές από την Τροία σύμφωνα με την αρχαία ελληνική επική παράδοση.

Επιδρομές και μετανάστευση από τους Μυκηναίους πριν από τον Τρωικό πόλεμο (σύμφωνα με τους μύθους), περίπου 1250 π.Χ. Χάρτης από τον Ian Mladjov