Ο Μανουέλ Χρυσολόρας, Έλληνας λόγιος από την Κωνσταντινούπολη, πέθανε στις 15 Απριλίου 1415.

Ο Μανουέλ Χρυσολόρας ήταν πρωτοπόρος στην εισαγωγή της ελληνικής λογοτεχνίας στην Ευρώπη κατά τα τέλη του Μεσαίωνα. Μερικές από τις σημαντικότερες μορφές της αναβίωσης των ελληνικών σπουδών στην Αναγεννησιακή Ιταλία ήταν οι μαθητές του.

Σαν σήμερα το 1415, εκοιμήθη ο Βυζαντινός λόγιος Μανουήλ Χρυσολωράς, ένας από τους πρώτους που δίδαξαν την ελληνική γλώσσα & γραμματεία στη Δυτική Ευρώπη. Με το έργο του επηρέασε μερικούς από τους πιο σημαντικούς Ευρωπαίους ανθρωπιστές και συνέβαλε στη μετάβαση στην Αναγέννηση.

Τα Ερωτήματα του Μανουήλ Χρυσολόρα, Ελληνικά [Φλωρεντία, 1498]. Τρίτη έκδοση της ελληνικής γραμματικής με τη μεγαλύτερη επιρροή.
πηγή