Οι δέκα νόμοι του Σόλωνα για τον έντιμο βίο

Αυτοί είναι οι Δέκα νόμοι (ηθικοί) του Σόλωνα για μια ανώτερη πνευματική, και κοινωνική ζωή.

Μὴ ψεύδου.

Τὰ σπουδαῖα μελέτα.

Φίλους μὴ ταχὺ κτῶ·

Οὓς δ᾽ ἂν κτήσῃ μὴ ἀποδοκίμαζε.

ἄρχε πρῶτον μαθὼν ἄρχεσθαι.

Συμβούλευε μὴ τὰ ἥδιστα, ἀλλὰ τὰ ἄριστα.

Νοῦν ἡγεμόνα ποιοῦ.

Μὴ κακοῖς ὁμίλει.

Θεοὺς τίμα.

Γονέας αἰδοῦ.

πηγή: arxaiaellinika.home.blog