Το ΝΑΤΟ αναγνώρισε σήμερα το Διάστημα ως πέμπτο πεδίο διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων

  • Το ΝΑΤΟ αναγνώρισε σήμερα το Διάστημα ως πέμπτο πεδίο διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων, μετά την ξηρά, τη θάλασσα, τον αέρα και τον κυβερνοχώρο.

Ο κύριος Γιένς Στόλτενμπεργκ γενικός γραμματέας της συμμαχίας έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter. <<Περήφανος για το NATO την ιστορική απόφαση να αναγνωρίσει το διάστημα ως επιχειρησιακό τομέα, παράλληλα με τον αέρα, το έδαφος, τη θάλασσα και το κυβερνοχώρο. Ο χώρος είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής. Είναι επίσης απαραίτητο για την αποτροπή και την άμυνα της Συμμαχίας – από τη ναυσιπλοΐα έως τη νοημοσύνη μέχρι την ανίχνευση πυραύλων>>.